Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Titlu de călătorie

Titluri de călătorie

 

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, domiciliaţi în Republica Moldova sau în străinătate, apatrizilor și cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care persoanele menţionate nu dispun de un paşaport pentru călătorii în străinătate din diferite motive.

 

Ambasada eliberează titluri de călătorie în situaţia în care:

 

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat;
 • nu au avut niciodată paşaport.

 

Pentru eliberarea titlului de călătorie, solicitantul trebuie să prezinte la Ambasadă următoarele:

 

 • cererea de solicitare a titlului de călătorie, pe care o completează la Ambasada. În cazul solicitării perfectării titlului de călătorie pentru copii minori, se vor completa de către unul din părinţi cereri separate pentru fiecare copil;
 • două fotografii biometrice 3,5 x 4,5 cm, color, pe fon alb;
 • dacă sînt disponibile, originalul tuturor actelor de identitate de care dispune (paşaport expirat/deteriorat, buletin de identitate, permis de conducere, alte acte) şi o copie;
 • pentru copii născuţi în R. Moldova, certificatul de naştere moldovenesc, iar pentru copii născuţi în afara R. Moldova, care nu au fost documentaţi anterior cu paşaport moldovenesc separat, se vor prezenta: certificatul de naştere străin, tradus și legalizat, și, dacă sînt disponibile, originalul documentelor de identitate sau ședere străine;
 • Dovada achitării/transferului pe contul Ambasadei a taxei de 25 Euro, care constă din:
  • - taxa consulară - 20 Euro;
  • - taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente - 5 Euro.

 

Taxa consulară şi taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente urmează a fi transferată după prezentarea actelor la Ambasadă pe următorul cont bancar al Ambasadei:

 

Banca: ABN-AMRO
Cont bancar: 0407365907
Cod IBAN: NL 66 ABNA 0407365907
Beneficiar: Embassy of Moldova

 

Pe ordinul de plată sau transfer bancar se vor indica expres numele și prenumele beneficiarului serviciului consular.

 

La perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani taxele nu se încasează.

 

Termenul de perfectare a titlului de călătorie este de pînă la 5 zile lucrătoare.

 

Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.

 

Titlul de călătorie se eliberează pentru un termen de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie începe de la data aprobării eliberării titlului de călătorie de către Ambasadă. Titlul de călătorie poate fi eliberat pe un termen de pînă la 90 zile în următoarele cazuri motivate:

 

 • revenirea persoanei dintr-un stat sau localitate unde au loc acţiuni militare sau există acest pericol;
 • revenirea persoanei dintr-un stat sau localitate afectată de calamităţi naturale;
 • revenirea persoanei dintr-o instituţie medicală sau penitenciară, revenirea în legătură cu o decizie de expulzare, revenirea copiilor minori aflaţi fără supraveghere părintească, revenirea victimelor traficului de fiinţe umane sau a migranţilor aflaţi în dificultate, și alte cazuri similare.

 

Important!
Persoanele care intentioneaza sa calatoreasca din Olanda cu automobilul, vor avea nevoie sa obtina aditional viza de tranzit a României (se refera la cazurile in care ruta de întoarcere in Republica Moldova include Romania). Procedura emiterii vizei de tranzit va fi una simplificată, de regulă fiind necesară doar prezentarea titlului de călătorie, actelor mașinii și permisului de conducere.