Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Situaţii excepţionale

Arest/reţinere/detenţie

 

În caz de arest sau reţinere, Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos vă recomandă să nu vă împotriviţi autorităților, deoarece reprezentanții acestora ar putea aplica forţa sau armele din dotare.

 

De asemenea vă recomandam să nu semnaţi nici un document, conţinutul căruia nu vă este cunoscut sau care este într-o limbă pe care nu o cunoaşteţi.

 

Este necesar să cunoaşteţi că cetăţeanul arestat/reţinut are următoarele drepturi:

 

 • Dreptul la asistenţă juridică (persoana reţinută poate solicita avocat din oficiu sau angaja un avocat în baza unui contract);
 • Dreptul de a lua legătură telefonică cu rudele pentru a le comunica despre cele întâmplate;
 • Dreptul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la traducător în limba pe care o posedați (în cazul în care nu cunoaşteți limba olandeză);
 • Dreptul la primirea şi transmiterea corespondenţei (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia olandeză);
 • Dreptul de a fi vizitat de către funcţionarul consular.

 

Funcţionarul consular al Ambasadei poate acorda următoarea asistenţă consulară:

 

 • Poate să ia legătura cu persoana reţinută/arestată/deținută (doar după primirea informaţiei oficiale despre reţinere/arest/detenție);
 • Vă poate vizita la locul de arest sau detenţie (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia olandeză);
 • Poate semnala autorităţilor olandeze despre eventualele neregularităţi constatate în aplicarea regimului de arest sau detenţie;
 • Poate semnala autorităţilor olandeze eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata arestului sau detenţiei;
 • Poate transmite mesaje sau corespondență din numele persoanei reţinute/arestate/deținute membrilor familiei acestuia, dacă este necesar.

 

Funcționarul consular al Ambasadei poate acorda asistență unui cetățean reţinut/arestat/deținut doar în limitele stabilite de legislaţia olandeză şi de normele dreptului internaţional.

 

În acest sens, Ambasada sau funcționarul ei consular:

 

 • Nu poate elibera persoana respectivă din detenţie;
 • Nu poate influenţa autorităţile olandeze sau interveni în desfăşurarea de către acestea a procedurilor judiciare și procesului decizional, cu excepția susținerii unor eventuale reclamaţii în cazul comiterii de abuzuri sau a nerespectării drepturilor persoanei reţinute/arestate/deținute;
 • Nu poate acoperi cheltuielile procesuale sau de altă natură cum ar fi serviciile avocatului sau traducătorului, expertiza judiciară etc.;
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii, sau alte proceduri procesuale;
 • Nu poate asigura reprezentarea juridică a persoanei reţinute/arestate/deținute, care se acordă exclusiv de către un avocat/reprezentant legal olandez;
 • Este limitat în drepturi de a acorda asistenţă consulară persoanei reţinute/arestate/deținute care are și cetățenia olandeză;
 • Nu poate facilita primirea sau transmiterea de către persoana reţinută/arestată/deținută a bunurilor sau coletelor, cu excepția cazurilor care necesită asistența Ambasadei pentru livrarea corespondenţei cu membrii familiei.

 

LINIA TELEFONICĂ de URGENȚĂ a AMBASADEI: (+31) (0) 621 371 777.

 

La fel, în cazuri unor situații excepționale puteti contacta Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (din Republica Moldova la numărul de telefon 080 090 990 sau din străinătate la +373 22 788 722). IMPORTANT! Stimați cetățeni, atragem atenția supra faptului că la acest număr de telefon NU se fac programări și NU se furnizează informații consulare de ordin general. Scopul expres al liniei de urgență este strict pentru situațiile excepționale între care: accidente cu victime, decese, calamitali naturale, alte situații care necesită intervenția de urgență a Ambasadei

 

Cazuri de deces

 

În cazul decesului în Olanda a unui cetăţean al Republicii Moldova, adresaţi-vă la companiile locale de servicii funerare pentru asistență. Pentru informații particulare privind cerințele de repatriere în Republica Moldova a defunctului, contactați Ambasada.

 

Ce poate face Ambasada:

 

 • Obține informaţia necesară despre procedurile necesare pentru repatrierea defunctului în Republica Moldova;
 • Acordarea asistenței pentru facilitarea obținerii de la autoritățile olandeze a actelor necesare pentru repatriere;
 • Va solicita păstrarea, conform legislației, a bunurilor defunctului pînă la intrarea în posesie de către succesori.

 

Ce nu poate face Ambasada:

 

 • Nu poate achita cheltuielile de înhumare sau repatriere a defunctului;
 • Nu poate oferi sau achita transportul pentru repatrierea corpului neînsufleţit.

 

Paşii întreprinşi pentru repatrierea corpului neînsufleţit:

 

 • Obţinerea certificatului de deces (certificat de deces multilingv sau alt certificat de deces supralegalizat de către organele olandeze);
 • Transmiterea la Ambasadă a tuturor actelor de identitate pe numele defunctului eliberate în Republica Moldova;
 • Obţinerea certificatului vamal (pentru confirmarea prezenţei în sicriu doar a decedatului);
 • Confirmarea gradului de rudenie cu decedatul (paşaport, certificat de căsătorie şi certificat de naştere);
 • Efectuarea procedurilor de repatriere a corpului neînsufleţit prin intermediul serviciilor funerare din statul unde a survenit decesul.

 

În cazul în care rudele decedatului nu au posibilitatea financiară de a transporta corpul neînsufleţit în Republica Moldova, ele vor depune la Ambasadă sau instituţiile statului străin, de regulă primăriile, Declaraţia de acord privind înmormântarea persoanei în statul străin.

 

În cazul înmormântării în străinătate, persoanele ce nu intră în gradul de rudenie I (mama, tata, sora, frate, soţie, soţul) şi vor să ia parte la funeralii vor obţine procură eliberată de către notar şi legalizată conform cerinţelor statului respectiv (aplicarea Apostilei sau supralegalizarea de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene din Republica Moldova, şi apoi de Ministerul Afacerilor Externe al statului străin).

 

Calamităţi naturale

 

Probabilitatea producerii unor calamități naturale în Olanda este scăzută datorită situației sociale, economice și ecologice favorabile din această țară. Datorită particularităților geografice, Olanda este supusă unui risc de furtuni și inundații. Grație unui sistem impresionant de diguri, canale și stații de pompare a apei, riscurile de inundații în Olanda în ultimele decenii au scăzut considerabil.

 

Înainte de călătoria planificată urmăriți cu atenție prognoza meteo și alertele difuzate de către autorități. În timpul călătoriei respectați avertismentele, indicatoarele stradale și semnele de alertă instalate de autorități pe drumuri și alte locuri publice.

 

În cazul în care v-ați pomenit într-o zonă de calamitate și necesitați asistență, apelați autorităţile locale la numărul gratuit 112, în limba olandeză, fie în limba engleză sau germană. Dacă este cazul, anunţați Ambasada despre situaţia în care vă aflaţi și despre asistența de care aveți nevoie.

 

Dispariţia persoanelor

 

În cazul dispariţiei unei persoane sau furtului unui copil pe teritoriul Olandei, adresaţi o cerere în scris la sectorul de poliţie în raza căruia a locuit persoana dispărută.

 

Ambasada vă poate acorda asistență în cazul în care întâmpinați dificultăți în contactarea poliției privind dispariția unui cetățean al Republicii Moldova. Cu toate că Ambasada nu are competențe de a efectua investigații proprii, aceasta poate remite și solicita informați autorităților locale. Ambasadă nu poate acoperi cheltuielile pentru căutare, pentru plasarea și difuzarea unor anunțuri, etc.

 

Până la contactarea poliției este necesar să obțineți cât mai multă informație despre persoana dispărută:

 

 • contactați toate persoanele care ar putea cunoaște locul aflării persoanei dispărute;
 • contactați banca sau compania de carduri de credit pentru identificarea locului ultimei operațiuni de plată sau retragere a numerarului;
 • contactați hotelurile și companiile de transport pentru a afla despre locul aflării persoanei dispărute sau despre planurile acesteia de călătorie.

 

Poliția va întocmi un proces verbal în care va include cele relatate de solicitant. Cereți o copie a acestui document și datele de contact ale ofițerului de poliție responsabil. Poliția va avea nevoie de informații detaliate despre persoana dispărută:

 

 • numele, prenumele și reședința;
 • copia sau numărul pașaportului sau a permisului de conducere;
 • o fotografie recentă;
 • ultimele locuri de trai sau aflare temporară, cu indicarea perioadei aflării;
 • numele și adresa persoanei de contact din Olanda;
 • informații privind itinerarul și scopul călătoriei/aflării în Olanda;
 • numele și datele însoțitorilor;
 • date privind polițele de asigurare;
 • informații privind biletele de călătorie, sumele de bani, cardurile bancare, transportul, bunurile și medicamentele pe care le posedau.

 

În cazul găsirii persoanei care a fost anunțată drept dispărută, anunțați imediat Ambasada.

 

Furtul sau pierderea actelor de identitate sau documentelor de călătorie

 

În caz de pierdere sau furt a pașaportului sau altor acte de identitate, este necesar să vă adresaţi la organele de poliţie în raza căruia aţi pierdut sau vi s-a furat documentul respectiv. În cazul pierderii sau furtului pașaportului, poliția vă întocmi un proces verbal (proces-verbaal), în baza căruia veţi putea solicita la Ambasadă perfectarea unui pașaport nou sau eliberarea unui titlu de călătorie necesar și valabil doar pentru întoarcerea în Republica Moldova. În cazul pierderii sau furtului altor acte eliberate în Republica Moldova (buletin de identitate, permis de conducere, etc.), procesul verbal eliberat de poliție va putea fi utilizat pentru emiterea unui document nou.

 

În scopul evitării utilizării frauduloase de către alte persoane a actelor dumneavoastră de identitate pierdute sau furate, vă recomandăm să anunțați poliția imediat după furt sau pierdere, chiar și în cazul în care nu aveți urgent nevoie de un alt act de identitate.

 

Repatrierea victimelor traficului de fiinţe umane

 

În cazul în care considerați că ați devenit victimă a traficului de fiinţe umane, este necesar, în dependență de posibilitățile și căile care vă stau la dispoziție, să anunţaţi imediat rudele, poliţia locală, Ambasada, oficiile Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Centrul de Apel al MAEIE sau linia fierbinte La Strada. Detaliile de contact le găsiți mai jos.

 

În cazul în care nu dispuneţi de documente de călătorie, Ambasada va elibera gratuit un titlu de călătorie. În cazul în care vă aflați în pericol și nu dispuneţi de surse financiare pentru repatriere, Ambasada va acorda asistența pentru identificarea posibilităților de cazare și transport gratuit.

 

 • Poliția olandeză: 0900-8844 sau 112 (pentru cazuri de urgență)
 • Ambasada Republicii Moldova la Haga: + 31 (0) 70 737 1200
 • Centrul de Apel al MAEIE: + (373) 22 690 990 Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane: +(373) 22 254 998
 • La Strada Moldova: + (373) 22 233 309; Skype: Consultant080077777
 • La Strada Netherlands (CoMensha): + 31 (0) 33 448 11 86
 • Oficiul OIM în Olanda (IOM-Nederland): 088-746 44 66; + 31 (0) 70 318 1534

 

Asistența medicală peste hotare

 

Călătoriile peste hotare pot implica situații care necesită asistența medicală de urgență, în urma accidentelor sau a unor afecțiuni grave care pot pune viaţa în pericol. În astfel de situaţii, accesul prompt la serviciile medicale, în special la asistența medicală de urgență, este indispensabil. Serviciile de asistență medicală în Olanda sunt extrem de costisitoare, în special, dacă acestea includ internare în spital sau efectuare unor operații complexe. Asigurați-vă înainte de plecarea în călătorie că aveți o poliță de asigurare medicală valabilă pentru toată perioada aflării în străinătate.

 

Dacă vă aflaţi în Olanda şi aveți nevoie de asistență medicală urgentă, vă recomandăm următoarele:

 

 • Luaţi legătura cu cel mai apropiat spital sau unitate medicală;
 • În cazul unor dificultăți, luaţi legătura cu persoanele apropiate sau cu funcționarul consular al Ambasadei care poate să vă acorde asistența pentru găsirea unei instituții medicale specializate sau de urgență;
 • Explicaţi medicului starea sănătății, cauzele afecțiunii, eventualele intervenții sau probleme de sănătate anterioare, alergii sau restricţii la medicamente etc.;
 • Asigurați-vă că dispuneți de poliţa de asigurare medicală valabilă și contactați imediat compania respectivă de asigurare, care va sugera instituția medicală și serviciile medicale acoperite de polița de asigurare.

 

Ambasada nu poate achita în locul dumneavoastră sau a companiei de asigurare cheltuielile pentru tratament, medicamente, cazare sau repatriere.