Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Republica Moldova a relaxat regulile privind obligația de autoizolare a persoanelor intrate în țară

Publicat:Tue, 26/05/2020 - 16:56

Începând cu data de 25 mai 2020, următoarele categorii de persoane care sosesc în Republica Moldova sunt exceptate de la obligația să respecte regimul de autoizolare pe o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, cu condiția că nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă:

1) conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;

2) persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

3) elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățămînt de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățămînt gimnazial/ liceal/ învățămînt superior;

4) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;

5) lucrătorii transfrontalieri;

6) membri ai misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

7) persoane în tranzit.

Noile măsuri au fost aprobate prin hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică. Textul integral al documentului poate fi consultat accesând link-ul https://gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr.12_din_25.05.2020.pdf