Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Republica Moldova a permis reluarea activităților de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional

Publicat:Tue, 26/05/2020 - 16:57

Începând cu data de 26 mai 2020, în Republica Moldova este permisă reluarea activităților de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19:

1) asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mîini și suprafețe); (iii) triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății) al personalului angajat;

2) ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;

3) automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

4) limitarea numărului de persoane în transportul rutier și feroviar în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;

5) purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;

6) verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37.0 grade Celsius;

7) dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus.

Noile măsuri au fost aprobate prin hotărârea nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică. Textul integral al documentului poate fi consultat accesând link-ul https://gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr.12_din_25.05.2020.pdf