Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Cooperarea multilaterală

OIAC

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), www.opcw.org organizație interguvernamentală înființată în anul 1997, cu sediul la Haga.  Misiunea OPCW este de a pune în aplicare prevederile Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (adoptată la Geneva, la 3 septembrie 1992, cunoscută sub denumirea de Convenția pentru interzicerea armelor chimice (CWC)) în vederea realizării viziunii comune   despre o lume fără arme chimice și fără amenințarea utilizării lor, în care chimia este utilizată cu scop pașnic, pentru progres și prosperitate.  OIAC a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace 2013 „pentru eforturile sale susținute de a elimina armele chimice”.

Republica Moldova a semnat CWC la 13 ianuarie 1993 și a ratificat-o la 19 iulie 1995. În calitate de stat parte la CWC, Republica Moldova a devenit stat membru al OIAC în anul 1997.

În prezent, 193 de state au ratificat și sunt Părți la CWC. Statele Părți împărtășesc obiectivul comun de prevenire a utilizării chimiei în scop de război, consolidând în acest fel securitatea internațională.

Reprezentarea Republicii Moldova la OIAC :

-          In perioada 3 aprilie 2015 – 11 decembrie 2017, dl Emilian Brenici, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă OIAC

-          Începând cu 6 septembrie 2018 până în present, dna Tatiana Pârvu, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă OIAC