Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Cooperarea multilaterală

OIAC

Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) este o organizație interguvernamentală înființată în anul 1997 cu sediul la Haga. OIAC este organul de implementare a Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, adoptată la Geneva la 3 septembrie 1992, cunoscută sub denumirea de Convenția pentru interzicerea armelor chimice (CWC).

 

Republica Moldova a semnat CWC la 13 ianuarie 1993 și a ratificat-o la 19 iulie 1995. În calitate de stat parte la CWC, Republica Moldova a devenit stat membru al OIAC în anul 1997.

 

Actualmente membre ale OIAC sunt 190 de state, activitatea comună ale cărora este îndreptată spre crearea unei lumi fără arme chimice. Statele membre împărtășesc obiectivul comun de prevenire a utilizării chimiei în scop de război, consolidând în acest fel securitatea internațională.

 

OIAC a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace 2013 „pentru eforturile sale susținute de a elimina armele chimice”.

 

Pagina oficială a OIAC: www.opcw.org