Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Legalizarea documentelor

Legalizarea documentelor

 

Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos sunt părți la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, din 5 octombrie 1961.

 

Astfel, Ambasada nu supralegalizează actele care cad sub incidența Convenției de la Haga din 1961 și care sunt întocmite de către autorităţile olandeze şi destinate pentru a fi utilizate în Republica Moldova. Pe documentele în cauză urmează a fi aplicată Apostila.

 

Totodată, Ambasada poate supralegaliza doar documente administrative care au legătură directă cu o operațiune comercială sau vamală, pe care, conform Convenției de la Haga din 1961, nu poate fi aplicată Apostila.

 

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate o puteți găsi aici. Informații suplimentare privind procedura supralegalizării a documentelor emise în Olanda le puteți găsiți aici.

 

Recunoașterea extraselor multilingve

 

Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos sunt părți la Convenţia de la Viena privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976.

 

Extrasul multilingv (plurilingv) este un document de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă de naștere, căsătorie sau deces.

 

Extrasul multilingv poate fi utilizat fără supralegalizare, Apostilă sau traducere în Republica Moldova și Olanda, precum și în alte state părți la Convenţia din 1976.

 

Extrasele multilingve de pe actele de stare civilă înregistrate în Republica Moldova pot fi solicitate la Serviciul Stare Civilă din or. Chișinău fie prin intermediul Ambasadei.

 

Extrasele multilingve de pe actele de stare civilă înregistrate în Regatul Țărilor de Jos pot fi solicitate la oficiile din primăriile și municipalitățile respective.