Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Cooperarea multilaterală

HCCH

Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat (HCCH) este o organizaţie internaţională dedicată codificării şi unificării relaţiilor juridice internaţionale de drept privat, de la chestiunile privind dreptul aplicabil, competenţa instanţelor, recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor de stare civilă, până la protecţia copiilor şi adopţiile internaţionale.

Prima reuniune a HCCH a avut loc în 1893, forumul devenind o organizaţie internaţională în anul 1955.

 

În prezent, HCCH are 80 de state membre, la care se adaugă UE. Activitatea organizației este coordonată de Biroul Permanent al cărui Secretar General din 2013 este Christophe Bernasconi (Elveția).

 

Republica Moldova a devenit membru al HCCH pe data de 16 martie 2016 şi este parte la opt convenţii ale organizaţiei:

 

  • Convenţia din 1 martie 1954 privind procedura civilă [02];
  • Convenţia din 5 octombrie 1961 privind conflictele de legislaţie referitoare la forma dispoziţiilor testamentare [11];
  • Convenţia din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării [12];
  • Convenţia din 15 noiembrie 1965 privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială [14];
  • Convenţia din 1 iunie 1970 privind recunoaşterea divorţurilor şi separărilor legale [18];
  • Convenţia din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii [28];
  • Convenţia din 22 decembrie 1986 privind legea aplicabilă contractelor de vânzare internaţională de mărfuri [31];
  • Convenţia din 29 mai 1993 asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale [33]

 

Pagina oficială a CHDIP: www.hcch.net