Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Emigrare autorizată

Semnificaţia noţiunii EMIGRARE AUTORIZATĂ – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate. Pentru mai multe detalii despre procedura de emigrare autorizată a se consulta Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 18.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor.

 

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, care solicită autorizarea emigrării, depun PERSONAL la Ambasada Republicii Moldova, următoarele acte:

 

 • BULETINUL DE IDENTITATE cu fișa de însoțire (în original);
 • PAŞAPORTUL național pentru călătorii în străinătate al cetăţeanului Republicii Moldova (în original);
  - în cazul în care solicitantul nu are un document valabil, acesta va trebui să se adreseze autorităților din Republica Moldova sau la cea mai apropiată secție consulară, cum ar fi cea din Bruxelles;
 • Certificatul DE NAŞTERE moldovenesc al solicitantului (în original);
  - Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris (în original) sau se va solicita suplimentar procedura de transcriere);
 • Certificatele DE NAŞTERE moldovenești ALE COPIILOR MINORI (în original)
  - În cazul înregistrării naşterii în Olanda, se va prezenta extrasul multilingv de pe actul de naștere eliberat de autoritățile locale olandeze (în original) și se va solicita suplimentar procedura de transcriere.
  - Dacă naşterea a fost înregistrată în altă țară decât Olanda sau Republica Moldova, se va prezenta certificatul de naştere legalizat cu Apostilă și tradus în limba română sau rusă (în original);
 • Copia pașaportului olandez al minorului;
 • Certificatul de CĂSĂTORIE şi/sau certificatele DE DIVORŢ (în original)
  - în cazul căsătoriei încheiate în Olanda, se va prezenta extrasul multilingv de pe actul de căsătorie eliberat de autoritățile locale olandeze (în original) și se va solicita suplimentar procedura de transcriere.
  - Pentru alte cazuri se va consulta funcționarul consular.
 • După caz, certificatul despre SCHIMBAREA NUMELUI şi/sau prenumelui (în original)
  - Dacă schimbul numelui a rezultat din desfacerea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta.
  - Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova, se va prezenta certificatul de confirmare în original, eliberat de autoritățile străine, legalizat cu Apostilă și tradus în limba română sau rusă.
 • După caz, LIVRETUL MILITAR (pentru supuşi militari) sau certificatul privind excluderea din evidenţa militară (în original);
 • După caz, ADEVERINŢA DE PENSIONAR (pentru pensionari);
 • 2 (două) fotografii color, de tipul celor care se fac pentru documente – mărimea 35x45 mm;
 • Certificatul de la Inspectoratul Fiscal al Republicii Moldova privind lipsa datoriilor față de bugetul statului (se poate completa la Ambasadă în fața funcționarului consular);
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului (cetatean al Republicii Moldova), care rămîne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte (cetatean al Republicii Moldova) a minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămîne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decît părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;
 • Achitarea taxelor consulare.

 

Taxa consulară pentru depunerea cererii și întregului set de documente pentru Autorizarea emigrarii în Țările de Jos constitue 170 euro, care urmează a fi transferată pe contul Ambasadei, prin transfer:

 

Banca: ABN-AMRO
Cont bancar: 0407365907
Cod IBAN: NL 66 ABNA 0407365907
Beneficiar: Embassy of Moldova
Descriere: EA, numele, prenumele

 

IMPORTANT

 • Examinarea cererii durează aproximativ 3 luni din data depunerii ei la Ambasadă.
 • Toate actele de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie), eliberate de către autorităţile străine, urmează a fi transcrise de către Ambasadă înainte de depunerea cererii privind emigrarea autorizată. Procedura de transcriere a unui act de stare civilă se efectuează aproximativ o lună.
 • Pentru consultații suplimentare a se vedea programul de lucru al Ambasadei.