Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Cooperarea multilaterală

CPI

Curtea Penală Internaţională (CPI) este o curte internaţională permanentă cu sediul la Haga, Olanda. CPI a fost constituită în baza Statutului de la Roma adoptat la 17 iulie 1998 în cadrul Conferinţei diplomatice a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Statutul de la Roma a fost semnat de 139 de state și a intrat în vigoare pe plan internațional la 1 iulie 2002. Ulterior alte 14 state au aderat la Statut. 30 de state, printre care se numără Egipt, Israel, Rusia și SUA, au semnat Statutul de la Roma, însă nu au depus instrumentul de ratificare. La 1 mai 2014 State Părţi la Statutul de la Roma se numărau 122 de țări.

 

Republica Moldova a semnat Statutul de la Roma al CPI la 8 septembrie 2000 şi l-a ratificat la 9 septembrie 2010. Statutul de la Roma a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 1 ianuarie 2011. Organele naționale responsabile pentru implementarea prevederilor Statutului de la Roma al CPI sunt Ministerul Justiției și Procuratura Generală.

 

CPI are competenţă asupra crimelor de genocid, crimelor de război şi crimelor împotriva umanităţii care au fost comise după 1 iulie 2002. Curtea este compusă din patru organe: Preşedinţia (Sang-Hyun Song - Republica Coreea - Preşedinte), Camerele (18 judecători, organizaţi în Camera Preliminară, Camera de Primă Instanţă şi Camera de Apel, Biroul Procurorului (Fatou Bensouda, Gambia) şi Grefa.

 

La 11 June 2010, în cadrul Conferinţei de revizuire a Statutului de la Roma al CPI care a avut loc la Kampala (Uganda), au fost adoptate următoarele amendamente la Statutul de la Roma al CPI:

 

1. Amendamentul la articolul 8 al Statutului de la Roma al Curții Penale Internaţionale;
2. Amendamentele privind crima de agresiune la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaţionale.

 

Pagina oficială a CPI: www.icc-cpi.int