Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

COVID-19 Noile condiții privind intrarea în Republica Moldova, începând cu data de 19 iulie 2021

Publicat:Mon, 19/07/2021 - 11:39

În conformitate cu hotărârea nr. 57, din 17 iulie 2021, a Comisiei naţionale extraordinare de sănătatepublică a Republicii Moldova, începând cu data de 19 iulie 2021, se instituie următoarele măsuri deprevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare înRepublica Moldova:

Se reintroduce clasificatorul de zonă roșie și zonă verde cu privire la țările străine. Lista ţărilor curisc epidemiologie ridicat sau scăzut de transmitere a COVID-19va fi actualizată o dată la 7 zile, înziua de vineri, şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

Lista actualizată poate fi consultată accesând link-ul de mai jos

https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/lista-statelor-cu-risc-epidemiologic-sporit-de-transmitere-a-covid-19-clasificate-ca-zona-rosie-pentru-care-se-impune-regimul-de-autoizolare-la-traversarea-frontierei-de-stat-pe-sensul-de-intrare/

Condițiile de intrare din țări aflate în zona verde 

Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi au petrecut ultimele 14 zile consecutive într-una sau mai multe ţări clasificate ca zonă verde (inclusiv cele care au tranzitat țări clasificate ca zonă roșie în termen ce nu depășește 24 ore) se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. 

Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi

declaraţia pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoţitor.

Se stabilesc excepţii de la prevederile din alineatele mai sus pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

 • persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • copiii cu vârsta de până la 6 ani;
 • elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;
 • minorii cu vârsta până la 18 ani însoțiți de persoane posesori ai unui act confirmativ de administrare a vaccinului anti-COVID-19 eliberat de instituțiile abilitate ungare, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Excepția are la bază prevederile întelegerii convenite între Republica Moldova și Ungaria;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren. Această excepție va fi valabilă până la data de 1 august 2021;
 • persoanele care călătoresc din motive imperative de sănătate sau umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
 • posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez Passer eliberate de Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;
 • persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
 • persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative;
 •  persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației.

Condițiile de intrare din țări aflate în zona roșie

Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă roșie (inclusiv persoanele care au tranzitat țări clasificate ca zonă verde) vor respecta regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere vor fi completate şi semnate de reprezentantul legal sau de însoţitor.

Se stabilesc excepţii de la prevederile alineatului de mai sus pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

 • persoanele care deţin un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • copiii cu vârsta de până la 6 ani;
 • copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;
 • persoanele care deţin un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigației;
 • persoanele în tranzit (care nu depășește 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Întreruperea autoizolării

Persoanele care se află în regim de autoizolare (carantină), indiferent de zona din care au sosit, pot întrerupe acest regim după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19, iar rezultatul acestuia este negativ.