Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Cooperarea multilaterală

CIJ

Curtea Internațională de Justiție (CIJ) este organul judiciar principal al Națiunilor Unite (ONU). CIJ a fost înființată în iunie 1945 în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și și-a început activitatea în aprilie 1946.

 

Sediul Curții se află în Palatul Păcii din Haga, Olanda. Dintre cele șase organe principale ale ONU, CIJ este singurul care nu este amplasat în New York, SUA.

 

Scopul CIJ este de a soluționa, în conformitate cu dreptul internațional, litigiile juridice care îi sunt prezentate de către state, precum și de a prezenta avize consultative asupra problemelor juridice abordate de către organele abilitate ale ONU și agențiile specializate ale acesteia.

 

Curtea este compusă din 15 de judecători, care sunt aleși pentru un mandat de nouă ani de către Adunarea Generală a ONU și Consiliul de Securitate. CIJ este asistat de Grefă, organ administrativ. Limbile oficiale ale CIJ sunt engleza și franceza.

 

La data de 6 februarie 2012, Curtea l-a ales pe judecătorul Peter Tomka (Slovacia) în calitate de președinte al CIJ.

 

Pagina oficială a CIJ: www.icj-cij.org