Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Cetăţenia

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere

 

Cetăţenii străini, născuţi pe teritoriul Republicii Moldova (sau care au unul dintre părinţi, bunei născut pe teritoriul statului nostru) şi care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, pot dobândi cetăţenia Republicii Moldova prin recunoaştere. Solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:

 

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 • Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ ; În cazul divorţului, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie;
 • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • Cazierul judiciar eliberat de autoritățile competente ale Olandei (Verklaring Omtrent het Gedrag);
 • Cazierul judiciar eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova (cazierul judiciar pentru Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. +373 22 255 155), sau poate fi solicitat prin intermediul Ambasadei;
 • Bonul de plată/transfer a taxei de consulare stat în sumă de 10 Euro, împreună cu taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente de 5 Euro.

 

Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba română sau rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât română sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

 

Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. Lista actualizată a actelor o puteţi obține de la Ambasadă.

 

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate pot redobândi cetăţenia moldovenească. Pentru aceasta e nevoie să depună la Ambasadă următoarele acte:

 

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre perioada de domiciliere în Republica Moldova, data de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate, starea civilă, viza de domiciliu, locul de muncă, rudele apropiate: părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei);
 • Adeverinţa de la domiciliu (din Olanda) privind componenţa familiei;
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova);
 • Actul de identitate, în original şi 4 copii;
 • Cazierul judiciar eliberat de autoritățile competente ale Olandei (Verklaring Omtrent het Gedrag);
 • Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Bonul de plată/transfer a taxei consulare de 10 Euro, împreună cu taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente de 5 Euro.

 

Atenţie: Legislaţia Olandei, precum și a multor alte state interzice dubla sau multipla cetăţenie. Ambasada recomandă cetăţenilor care doresc să redobândească cetăţenia Republicii Moldova să se adreseze autorităţilor competente din ţara de reşedinţă pentru a afla toată informaţia despre consecințele redobândirii cetăţeniei.

 

Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba română sau rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât română sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

 

Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. sta actualizată a actelor o puteţi obține de la Ambasadă.

 

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

Cetăţenii Republicii Moldova, cu domiciliu legal și obişnuit în străinătate, pot renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Conform legii, persoanele care nu și-au autorizat emigrarea în Olanda prin intermediul Ambasadei sau la autoritățile din Republica Moldova, nu pot depune cerere de renunțare la cetățenie.

 

Pentru aceasta ei urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:

 

 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data, locul naşterii şi alte date biografice, inclusiv ale copiilor minori în cazul în care şi aceştia renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, despre cetăţenia actuală şi cele precedente, anii înmatriculării şi absolvirii instituţiilor de învăţământ, locurile de muncă inclusiv data angajării şi concedierii, data plecării din Republica Moldova, data şi temeiul primirii permisului de şedere, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • Actul de identitate (paşaportul moldovenesc pentru călătorii în străinătate cu ştampila pe pagina nr.6 privind stabilirea cu domiciliu permanent în ţara de reşedinţă);
 • Certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ (în caz divorţ, poate fi prezentat extrasul din registrul de căsătorie cu mențiunea despre divorț);
 • Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, după caz;
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei, după caz;
 • Certificatul de naştere a copiilor cu vârsta de până la 18 ani;
 • Adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei unui alt stat sau garanţia dobândirii unei alte cetăţenii, cu valabilitate de cel puţin un an din momentul depunerii cererii;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • 4 fotografii color, 35x45 mm;
 • Bonul de plată/transfer a taxei consulare în sumă de 320 euro, împreună cu taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente de 20 euro. In total 320 euro.

 

Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei moldoveneşti pentru copii lor.

 

În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi doar unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere comună şi pentru copil, celălalt părinte trebuie să prezintă o declaraţie autentificată notarial privind acceptul dat copilului de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova.

 

Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a atins vârsta de 18 ani se examinează la solicitarea scrisă a părinţilor sau a reprezentantului legal, depusă împreună cu copia autentificată a certificatului de naştere a copilului.

 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun consimţământul autentificat la notar privind renunţarea la cetăţenie.

 

Actele de stare civilă, eliberate de organele competente ale altor state începând cu 17 august 2001, urmează a fi transcrise prin intermediul Ambasadei, fie la Direcţia Generală Stare Civilă (or. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 58/A).

 

Documentele perfectate în alte limbi decât cea română sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

 

Informaţia de mai sus nu este una exhaustivă. sta actualizată a actelor o puteţi obține de la Ambasadă.

 

Taxa consulară şi taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente urmează a fi transferate după prezentarea actelor la Ambasadă pe următorul cont bancar al Ambasadei:

Banca: ABN-AMRO
Cont bancar: 0407365907
Cod IBAN: NL 66 ABNA 0407365907
Beneficiar: Embassy of Moldova

 

Pe ordinul de plată sau transfer bancar se vor indica expres numele și prenumele beneficiarului serviciului consular.