Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Cadrul juridic bilateral

Între Republica Moldova şi Regatul Țărilor de Jos au fost încheiate un şir de tratate bilaterale în diverse domenii importante. Lista tratatelor încheiate, informaţia privind locul şi data semnării acestora, data intrării lor în vigoare, precum şi textele acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Nr. d/oDenumirea tratatului, locul şi data semnăriiÎn vigoareTexte disponibile
1.Acord, întocmit prin schimb de scrisori, privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos (Helsinki, 10.07.1992)10.07.1992EN 
RO
2.Acord între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi Protocolul (Chişinău, 26.09.1995)01.05.1997EN
NL
3.Declaraţie comună privind tratatele bilaterale în relaţiile dintre Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos (Chişinău, 29.10.1996)29.10.1996EN
RO
4.Acord între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos privind transportul internaţional rutier (Chisinau, 29.10.1996)01.11.1997EN
NL
5.Acord între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos cu privire la serviciile aeriene (Haga, 17.06.1958)29.10.1996EN
RU
RO
NL
6.Acord între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Regatul Ţărilor de Jos cu privire la colaborarea culturală (Haga, 14.06.1967)29.10.1996RU
NL
7.Acord între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos cu privire la navigaţia comercială (Moscova, 28.05.1969)29.10.1996RU
NL
8.Acord între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Regatul Ţărilor de Jos cu privire la cooperarea în domeniul cercetărilor ştiinţifice în agricultură (Moscova, 18.05.1970)29.10.1996RU
NL
9.Acord între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos cu privire la traficul internaţional auto (Moscova, 26.11.1971)29.10.1996RU
NL
10.Protocol cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos cu privire la traficul internaţional auto (Moscova, 26.11.1971)29.10.1996RU
NL
11.Acord între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Regatul Ţărilor de Jos cu privire la veterinărie (Haga, 19.02.1979)29.10.1996NL
12.Protocolul de amendare a Acordului între Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos cu privire la serviciile aeriene (Moscova, 16.03.1990)29.10.1996EN
NL
13.Convenţie între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (Chişinău, 03.07.2000)01.06.2001EN
NL
14.Acord între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal (Chişinău, 19.06.2006)01.03.2007EN
RO
NL
15.Memorandum între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Unitatea de Inteligenţă Financiară a Regatului Ţărilor de Jos de colaborare în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţare a terorismului (Seul, 28.05.2008)nu este în vigoareEN
RO
16.Memorandum de Înţelegere cu privire la cooperarea tehnică între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Regatului Ţărilor de Jos (Haga, 28.05.2010)28.05.2010EN
RO
NL
17.Memorandum de Înţelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Centrul de Raportare a Tranzacţiilor Suspecte al Arubei privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului (Erevan, 12.07.2011)nu este în vigoareEN
RO
18.Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernele Statelor Benelux (Regatul Belgiei, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos) privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (Bruxelles, 25.01.2013)nu este în vigoareEN
RO
NL
19.Memorandum de Înţelegere între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Regatului Ţărilor de Jos cu privire la cooperarea tehnică (Chişinău, 02.04.2013)02.04.2013EN
20.Acord între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos privind extinderea aplicabilităţii Convenţiei europene privind extrădarea asupra Antilelor şi Arubei Olandeze (Chişinău, 02.11.1999)01.02.2000EN