Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Buletine de identitate

BULETIN DE IDENTITATE

 

Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă următoarele documente (în original + 2 fotocopii):

a) buletinul de identitate și fișa de însoțire;
b) 1 fotografie 100 x 150 şi 2 fotografii – 035 x 045;
c) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
d) actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul minorilor);
e) certificate de stare civilă (după caz):

·      certificatul de naştere (în cazul nașterii în afara teritoriului Republicii Moldova, se va prezenta certificat de naștere moldovenesc transcris);

·     certificatul de căsătorie(în cazul căsătorie încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris);

·     certificatul de divorţ;

·     certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;

·     certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 16 ani;

·     certificatul de deces al soţului/soţiei;

f) extrasul de pe actul de căsătorie;
g) avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
h) dovada înregistrării la domiciliu/reşedinţă sau avizul privind eliberarea actului de identitate fără înregistrare la domiciliu;
i) dovada achitării taxelor consulare, taxelor aferente, costului actului de identitate şi, după caz, a taxei de stat.

 

Atenție! Buletinul de identitate este un document obligatoriu pentru cetățenii Republicii Moldova începând cu vârsta de 16 ani.

 

Important!
- Prezența solicitantului buletinului și a reprezentantului legal la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea / perfectarea buletinului prin procură.
- Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal / reprezentantul legal sau prin procură.