Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Atenție! Republica Moldova a prelungit starea de urgență în sănătate publică până la data de 31 iulie 2020

Publicat:Mon, 13/07/2020 - 12:01

Prin hotărârea nr. 20 din 10 iulie 2020, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a Republicii Moldova (CNESP) a prelungit starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova până la 31 iulie 2020 inclusiv, cu posibilitatea de prelungire a acestui termen în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

Astfel, rămân în vigoare până la 31 iulie 2020 următoarele măsuri restrictive care vizează călătoria cetățenilor străini și moldoveni în Republica Moldova:

1.Se interzice până la data de 1 august 2020 părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.

2.Se interzice până la data de 1 august 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor cu următoarele excepții:

- membri de familie ai cetățenilor RM;
- persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
- membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
- persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
- persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
- lucrătorii transfrontalieri;
- conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.

3.Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Prin excepție, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, următoarele categorii de persoane:
- elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
- conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
- persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;
- lucrătorii transfrontalieri;
- membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
- persoane în tranzit.

Textul hotărârii poate fi consultat aici.