Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Apostila

Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos sunt părți la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, din 5 octombrie 1961. Convenţia prevede simplificarea procedurii de recunoaştere a actelor oficiale prin aplicarea Apostilei.

 

Apostila este un certificat aplicat de autoritățile competente ale unui stat pe actele sale oficiale, care urmează a fi prezentate pe teritoriul unui alt stat

 

În Republica Moldova Apostila se aplică de Ministerul Justiției.

 

În Regatul Țărilor de Jos Apostila se aplică de Ministerul Afacerilor Externe și oficiile regionale ale Ministerului Justiției.

 

Apostila nu se aplică pe:

 

  • documentele întocmite de ambasade sau consulate (agenţii diplomatici sau consulari);
  • documentele administrative care au legătură directă cu o operaţiune comercială sau vamală;
  • extrasele multilingve de pe actele de stare civilă.

 

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale emise de către autorităţile altor state pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi a actelor oficiale emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în străinătate o puteți găsi aici. Informații suplimentare privind procedura aplicării Apostilei în Olanda le puteți găsiți aici.