Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos

A A A

Acte notariale

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia la Ambasadă de servicii notariale precum: autentificarea procurilor şi traducerilor, legalizarea semnăturilor pe declaraţii şi alte înscrisuri, certificarea autenticităţii fotocopiilor, etc.

Pentru a beneficia de servicii notariale solicitanţii urmează să se prezinte personal la sediul Ambasadei la Haga.

 

Autentificarea Procurilor

Ambasada autentifică procuri, prin care o persoană (sau mai multe persoane) poate împuternici o altă persoană (sau mai multe persoane) să-i reprezinte interesele pentru efectuarea unor acţiuni juridice.

Pentru autentificarea procurii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentând următoarele documente:

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletin de identitate);
  • copia actului de identitate a persoanei care este împuternicită prin procură, sau datele exacte privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent, numărul, data, locul eliberării și autoritatea emitentă a actului de identitate a persoanei care este împuternicită prin procură;
  • taxa consulară - 30 euro pentru personă fizică şi 60 Euro pentru personă juridică , care se va achita prin transfer on line pe contul bancar al Ambasadei, detalii găsiți în compartimentul Taxe consulare şi taxe aferente.

 Procurile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

 

Legalizarea semnăturilor pe declarații

Pentru legalizarea semnăturii pe cereri şi declaraţii cetăţenii urmează să se prezinte personal la Ambasadă, prezentând următoarele documente:

  • un act de identitate valabil în original (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • informaţia exactă privind numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa domiciliului permanent (după caz: numărul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă a actului de identitate) a persoanei sau persoanelor în interesul cărora se confirmă semnătura pe declaraţie, dacă este cazul;
  • dovada achitării/transferului pe contul Ambasadei a taxei consulare de 10 Euro.

Declaraţiile şi cererile urmează a fi semnate personal de către solicitant la sediul Ambasadei în prezenţa consulului.

 

Certificarea autenticității fotocopiilor

Pentru certificarea fotocopiilor de pe actele originale eliberate de organele competente ale Republicii Moldova, cetăţenii urmează să se prezinte la Ambasadă, prezentând următoarele documente:

  • un act de identitate valabil (paşaport pentru calatorii în străinătate sau buletinul de identitate);
  • originalul actului al cărui fotocopie urmează a fi autentificată.
  • dovada achitării/transferului pe contul Ambasadei a taxei consulare de 2 Euro pentru fiecare pagină.

Taxa consulară şi taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente urmează a fi transferate după prezentarea actelor la Ambasadă pe următorul cont bancar al Ambasadei:

 

Banca: ABN-AMRO
Cont bancar: 0407365907
Cod IBAN: NL 66 ABNA 0407365907
Beneficiar: Embassy of Moldova

 

Pe ordinul de plată sau transfer bancar se vor indica expres numele și prenumele beneficiarului serviciului consular.